Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2013

ΜΗ ΈΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΆΤΩΝ

Οι έχοντες επιλέξει τα τμήματα Α2 - Α3 - Α4 - Α5 - Α6 -  ΔΕΝ θα ξεκινήσουν τα μαθήματα της ΕΝΓ την εβδομάδα που ξεκινάει την Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2013 διότι συνεχίζεται το πρόβλημα που έχει ο εκπαιδευτής .
Στην περίπτωση που το πρόβλημα του εκπαιδευτή δεν  λυθεί μέχρι και την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2013 θα σας ανακοινωθούν οι εναλλακτικές λύσεις στο παρόν  blog την Πέμπτη  7 Νοεμβρίου 2013.

Οι έχοντες  επιλέξει τα τμήματα της Ε.Ν.Γ.   Α1- Α7  -Α8 - Α9 - Α10 - Α11 - Α12 -Α13 - Α14  σ υ ν ε χ ι ζ ο υ ν  τα μαθήματά τους κανονικά .

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου