Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2013

Τμήματα Ε.Ν.Γ. Α2, Α3, Α4, Α5 και Α6

Για τους έχοντες επιλέξει τα τμήματα Α2- Α3 – Α4 –Α5 και Α 6, που δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα τα μαθήματα, θα ζητήσω την υπομονή τους μέχρι την Πέμπτη 14/11/2013 πιστεύοντας ότι θα έχουν ξεπεραστεί μέχρι τότε τα διαδικαστικά προβλήματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου