Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2014

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΚΥΚΛΟΥ ΜΕ ΤΗΝ κ. ΒΑΣΩ ΚΟΓΙΟΥ.

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η αναστολή  των μαθημάτων  της  Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας του Α κύκλου με την κ.Βάσω  Κόγιου  μέχρι και την επόμενη Παρασκευή  24 Ιανουαρίου .
Ο λόγος της παράτασης είναι η ΤΥΠΙΚΉ τακτοποίηση-λύση των προβλημάτων που είχαν προκύψει και πιστεύουμε να έχουν λυθεί μέχρι την  Παρασκευή  24 Ιανουαρίου

Παρακαλούμε να παρακολουθείτε το παρόν   Blog για την επανέναρξη των μαθημάτων.

Σε εσάς που  έχετε παρακολουθήσει  τα τμήματα του Α κύκλου με την κ.Βάσω Κόγιου, και   θέλετε να σας αποσταλεί  μέσω email  τα μαθήματα που έχουν γίνει μέχρι σήμερα ,   θα πρέπει να στείλετε  email στο eikthess@gmail.com  με τα εξής  πέντε στοιχεία : 
                                                                                              1.Ονομα,
                                                                                             2. Επίθετο,
                                                                                             3. e-mail,
                                                                                             4.κινητό,
                                                                                             5.τμήμα που παρακολουθείτε. (τα τμήματα είναι:  Α7 Δευτέρα – Τετάρτη 12:00 με 14:00 ,     Α8 Δευτέρα –Τετάρτη 15:00 με 17:00,
          Α9 Δευτέρα Τετάρτη 17:00 με 19:00,         Α10 Τρίτη – Πέμπτη 12:00 με 14:00,
         Α11 Τρίτη – Πέμπτη 15:00 με 17:00,          Α12 Τρίτη – Πέμπτη 17:00 με 19:00
        Α13  Παρασκευή  09:00 με 13:00 και          Α14 Παρασκευή  13:00 με 17:00)

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου