Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2014

Έναρξη μαθημάτων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας

Γ κύκλος
Τα μαθήματα για τον Γ κύκλο   θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2014.
Θα δημιουργηθούν 2  τμήματα μόνον πρωινά το Γ1 και το Γ2 . 
Γ1 τμήμα : κάθε Δευτέρα  και Πέμπτη από 11:00 με 13:00 (δύο δίωρα εβδομαδιαίως )
Γ2 τμήμα : κάθε Τρίτη από 09:00 με 13:00  (ένα τετράωρο εβδομαδιαίως )
Όσοι έχουν υποβάλει αίτηση (μέσω e-mail  ή αυτοπροσώπως ) θα πρέπει να διαλέξουν  το τμήμα που τους εξυπηρετεί  και να το δηλώσουν στην κ.Τάνια Δήμου  στο τηλέφωνο      2310 342 121   από τις 08:00 έως τις 13:30. Η επιλογή των τμημάτων θα πρέπει να έχει γίνει μέχρι και την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2014.
Όσοι έχετε τελειώσει τον Β κύκλο σε άλλη σχολή εκτός της δικής μας θα πρέπει να μας φέρεται την πρωτότυπη βεβαίωση στο πρώτο μάθημα που θα γίνει.

Δ  κύκλος.
Τα μαθήματα για τον κύκλο Δ κύκλο  θα ξεκινήσουν την Τετάρτη  22 Οκτωβρίου 2014. Θα δημιουργηθούν 1  τετράωρο εβδομαδιαίο πρωινό τμήμα κάθε Τετάρτη  από 09:00 με 13:00
Όσοι έχουν υποβάλει αίτηση (μέσω e-mail  ή αυτοπροσώπως ) θα πρέπει να τηλεφωνήσουν στην κ.Τάνια Δήμου  στο τηλέφωνο      2310 342 121   από τις 08:00 έως τις 13:30 και να επιβεβαιώσουν ότι θα συμμετέχουν στο συγκεκριμένο τμήμα. Η επιβεβαίωση θα πρέπει να έχει γίνει μέχρι και την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2014.
Όσοι έχετε τελειώσει τον Γ κύκλο σε άλλη σχολή εκτός της δικής μας θα πρέπει να μας φέρεται την πρωτότυπη βεβαίωση στο πρώτο μάθημα που θα γίνει.

Α και Β  κύκλος.
Για τα μαθήματα του Α και Β κύκλου  δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι για να σας ενημερώσουμε για τον αριθμό των  τμημάτων, τις ώρες που θα γίνουν τα τμήματα , το πως  θα επιλέξετε το τμήμα που σας ενδιαφέρει κλπ.
α)θα βγει νεώτερη ανακοίνωση  με τις λεπτομέρειες μέχρι την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου.
β)Για όσους  έχουν υποβάλει την αίτηση τους  με e-mail ή αυτοπροσώπως έγκαιρα (δηλαδή τον μήνα Σεπτέμβριο 2014), θα  πάρουν την ανακοίνωση αυτή και όλες τις επόμενες  ανακοινώσεις στο προσωπικό τους e-mail που μας δήλωσαν.

Όσοι νομίζουν ότι έδωσαν λάθος  e-mail  και θέλουν να το διορθώσουν θα πρέπει να το δηλώσουν στο  eikthess@gmail.com   ή να επικοινωνήσουν στο 2310 343 288 ώρες 08:00 με 13:30 από Δευτέρα έως  Παρασκευή.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου